Afgelopen vrijdag 5 februari hebben we het voorleesproject met de boekenkafttentoonstelling afgesloten. De aan het begin van het schooljaar gecommuniceerde projectavond van woensdag 10 februari komt hiermee te vervallen.