Het samenwerkingsverband heeft De Heerd erkend als school met een breed zorgprofiel. Onder het motto 'Elk kind is welkom', wil De Heerd kinderen met een grote diversiteit aan onderwijs- en zorgvragen goed onderwijs bieden. Het samenwerkingsverband acht onze brede basiszorg op orde, wat wil zeggen dat wij bovengemiddeld in staat zijn om zorg en onderwijs op maat te bieden aan een diverse leerlingpopulatie. Het bestuur en het samenwerkingsverband vinden het belangrijk om deze kwaliteit op peil te houden en bieden extra financiële steun om het brede zorgprofiel nu en in de toekomst te waarborgen. Concreet betekent dit vooralsnog relatief kleine groepen en meer handen in de klas. Tegelijkertijd geldt de toelage als impuls om het onderwijs blijvend te innoveren. 

De Heerd is trots op haar reputatie als het gaat om het zien van mogelijkheden en het hierbij aan kunnen sluiten, bijvoorbeeld door het bieden van individuele begeleiding en aangepaste ontwikkelingslijnen. Inhoudelijk kan de school hierin veel betekenen en daarmee voorzien in de behoefte om zoveel mogelijk kinderen in Leusden naar school te laten gaan, met oog op een passende aansluiting op het vervolgonderwijs.

De Heerd wil bekend staan als een school die oog heeft voor álle kinderen, al dan niet met een specifieke onderwijsvraag. Op deze manier wil De Heerd ook kinderen die op andere scholen om wat voor reden dan ook zijn ‘vastgelopen’ de gelegenheid bieden om in te stromen en weer perspectief te krijgen. 

De Heerd is vooral sterk in het bieden van een positief pedagogisch klimaat, met rust en structuur, waar veel oog is voor sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden van kinderen. Daarmee is De Heerd ook een plek waarin tegemoet wordt gekomen aan de onderwijsvraag van kinderen die de reguliere ontwikkelingslijn volgen en kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken.