We vinden het belangrijk dat een kind een ononderbroken ontwikkeling kan doormaken; met andere woorden: dat een kind lerend blijft. Op onze school stemmen we daarom ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Meer dan op de meeste andere scholen in Leusden, kent De Heerd een grote variëteit aan leerbehoeften. Elk kind heeft zijn eigen voorkeursleerstijlen en ontwikkelingstempo. De leerkracht verdiept zich in wat de kinderen nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen. Voor de één betekent dit extra uitdaging, voor de ander extra instructie en oefening. Als u op een willekeurig moment in de groep zou komen kijken, ziet u dat kinderen met verschillende opdrachten op verschillende niveaus bezig zijn. Voor kinderen is dit heel prettig, omdat een kind dan niet het stempel hoeft te krijgen als ‘zwakke leerling’ of ‘slimme leerling’.

We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op. Het groepsplan helpt ons om doelgericht en systematisch om te gaan met verschillen tussen kinderen.