De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Elke dag komen we in aanraking met nieuwe vraagstukken en nieuwe uitdagingen. Kennis van nu is snel achterhaald. We leiden kinderen op voor beroepen die nog niet bestaan. Dit doet een beroep op ons probleemoplossend vermogen, onze creativiteit en ons vermogen om samen te werken. Wij geloven dat iedereen dát in zich heeft. Ieder mens –groot en klein– heeft talenten. Talenten om om te gaan met deze veranderende wereld. Talenten die het verdienen om ontwikkeld te worden, omdat het fijn is om een bijdrage te kunnen leveren. Talenten waarmee je de wereld tegemoet kunt treden -nú en in de toekomst. Wij geloven erin dat je het beste zicht krijgt op je eigen mogelijkheden en hoe je bij kunt dragen aan onze wereld, wanneer je kunt leren van elkaar, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht of andere achtergrondkenmerken.