De Heerd is een school die kinderen in staat stelt om zelfverzekerd en zelfbewust hun toekomst tegemoet te gaan. We bereiden kinderen voor op een wereld die voortdurend in beweging is. Toekomstgericht onderwijs vraagt van het team ook om voortdurend in beweging te zijn, door zich te blijven ontwikkelen en te scholen en kritisch te zijn op de kwaliteit van het onderwijs. Van elkaar leren gebeurt niet alleen in de school, maar ook daarbuiten. We werken daarom samen met partners in onderwijs en opvoeding, zoals peuterspeelzaal, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, andere scholen en ondersteuningsdiensten. Niet in de laatste plaats is de onmisbare samenwerking met ouders. Samen met ouders vormen we een leergemeenschap rondom het kind, waarbij professionaliteit (leerkracht) en ervaringsdeskundigheid (ouder) worden uitgewisseld met als primaire doel het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.