In beginsel ontvangen we ieder kind op onze school. We maken samen met ouders de zorgvuldige afweging of we voldoende in staat zijn om kinderen de (extra) aandacht te geven die zij (en hun klasgenootjes) nodig hebben. We hebben veel ervaring en mogelijkheden om in te spelen op de individuele leerbehoefte van kinderen, op alle niveaus. In slechts een enkel geval komen we tot de conclusie dat de keuze voor een andere school passender is. Wij organiseren een rijk en realistisch onderwijsaanbod dat niet alleen aansluit bij de talenten, mogelijkheden en interesses van de kinderen en maar óók bij de eisen die de wereld aan ze stelt. Dit betekent dat het onderwijs per kind kan verschillen, zodat kinderen bij ons op school leren wat ertoe doet! We brengen kinderen niet alleen kennis bij, maar leren ze ook hoe ze antwoord kunnen vinden op hun vragen of problemen kunnen oplossen. We gaan altijd in gesprek met de kinderen en geven ze –naar vermogen- verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Het werken met week- en dagtaken en het zelf mogen kiezen met wie, wanneer, en waar kinderen wat willen leren, bevordert het zelfstandig én gezamenlijk leren (leren). We maken gebruik van verschillende hulpbronnen, zoals boeken, filmpjes, internet, spellen, excursies en experts. Met boeiende opdrachten en een aantrekkelijke leeromgeving (zoals het groene schoolplein) willen we kinderen uitdagen om hun creativiteit te gebruiken, samen te werken en de wereld in te trekken. We werken hierbij zoveel mogelijk thematisch en groepsdoorbrekend.