Wij beloven de kinderen positieve en oprechte aandacht te geven, zodat wij –én de kinderen zelf– ontdekken wat hun talenten zijn, wat hen bezighoudt en wat ze nog nodig hebben om de wereld zelfstandig en zelfbewust in te stappen. We kijken met een open en onderzoekende blik naar de kinderen en de wereld om ons heen. We moedigen kinderen aan om zelfstandig én in samenwerking hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en toe te passen, ook wanneer dat lastig is. Wij beloven dat we ons inspannen om kinderen te laten leren en leven met respect voor anderen en voor hun omgeving. Wij geven hierin het goede voorbeeld en laten zien dat wij ook lerend zijn.