Meer dan op de meeste andere scholen in Leusden, kent De Heerd een grote variëteit aan leerbehoeften. Op onze school stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De Heerd staat bekend als een school met een uitstekend pedagogisch klimaat, waar aandacht en waardering is voor de eigenheid van kinderen. De Heerd biedt rust en structuur, wat het geven van onderwijs aan leerlingen met uiteenlopende onderwijs- en zorgvragen ten goede komt. De sfeer, de sociale omgang en de respectvolle interactie worden vaak genoemd als sterke punten van De Heerd.

Meer over identiteit >>>

Meer over passend onderwijs >>>