Hieronder ziet u de landelijk vastgestelde vakanties en feestdagen alsook de studiedagen van De Heerd. Ook bijzondere dagen als Sinterklaas en Koningspelen staan hier aangegeven.

Vakanties & feestdagen
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 1 maart 2020
Goede Vrijdag/Tweede Paasdag 10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaart/Pinksteren/Studiedag 20 mei t/m 24 mei 2020
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 18 juli t/m 30 augustus 2020 (vrijdagmiddag 17 juli om 12.00 uur vrij)

Studiedagen
Vrijdag 31 januari 2020
Maandag 23 maart 2020
Woensdag 20 mei 2020
Vrijdag 26 juni 2020
Mogelijk worden er in de maand juni nog 2 studiedagen ingepland voor verhuizingsperikelen, de brief hierover ontvangt u in de loop van de maand mei 2020

Koningsspelen 2020 zijn op vrijdag 17 april 2020, leerlingen zijn dan om 12.00 uur vrij
Het schoolreisje is dit jaar op dinsdag 19 mei 2020