Wist je dat?

... je de agenda van De Heerd ook in je eigen agenda kunt invoegen?
Sinds enkele jaren is in ons schoolgebouw een peuterspeelzaal gevestigd van Stichting Peuterwerk Leusden (SPL). Locatie De Vlindervis biedt iedere ochtend een programma om peuters vanaf 2,5 jaar spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. SPL voert het gemeentelijk beleid voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) uit. Het VVE programma beoogt kinderen in achterstandsituaties optimale ontwikkelkansen te bieden. Er is regelmatig overleg met SPL indien er sprake is van kleuters die instromen met een VVE indicatie. Uiteraard overleggen we ook geregeld met de peuterspeelzaal over de dagelijkse gang van zaken en gemeenschappelijke activiteiten.