Op De Heerd werken we steeds meer groepsdoorbroken. Dit bereidt ons ook vast voor op de andere werkwijze in het nieuwe schoolgebouw met ingang van schooljaar 2020-2021. We bieden instructies op verschillende niveaus, zodat we zoveel mogelijk aansluiten op de onderwijsbehoeften van alle kinderen (volgens het 'handelingsgericht werken').

De basisgroepen zijn Groep 1-2 Paars, Groep 3-4 Oranje, Groep 5-6 Rood en Groep 7-8 Blauw.

Op De Heerd wordt veel geïnvesteerd in de zorgstructuur en leerlingbegeleiding. Er is veel groepsondersteuning, voor bijvoorbeeld verlengde instructie of individuele begeleiding. De Heerd kent een intern begeleider (Margot) die 3 dagen per week aanwezig is. Pim Frijhoff, de locatieleider, is er op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.