Wist je dat?

... je de agenda van De Heerd ook in je eigen agenda kunt invoegen?
Schooljaar 2017-2018 werken we veelal groepsdoorbroken en bieden instructies op verschillende niveaus, zodat we zoveel mogelijk aansluiten op de onderwijsbehoeften van alle kinderen (volgens het 'handelingsgericht werken'). In de bovenbouw hebben we twee leerkrachten per groep. 
Groepsbezetting
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1-2 Irene Irene Irene Sylvia Sylvia
3 José José José José Sharon
4-5 Tessa Tessa Tessa Tessa Tessa
  Petra Hilde Hilde Petra Hilde
6-7-8 Sander Sander Sander Sander Sander
  Marianne Petra Marianne Marianne Petra
Op De Heerd wordt veel geïnvesteerd in de zorgstructuur en leerlingbegeleiding. Er is veel groepsondersteuning, voor bijvoorbeeld verlengde instructie of individuele begeleiding. Claudia is special teacher en houdt zich vooral bezig met de kinderen die zeer intensieve ondersteuning nodig hebben. 

De Heerd kent een intern begeleider (Liesbeth) die 2 dagen per week aanwezig is (op meeste andere scholen is dit minder bij een gelijk leerlingaantal). De locatiedirecteur (Kirstin) is 3 dagen aanwezig.