De Heerd werkt met een continu-rooster van vijf gelijke schooldagen. Elke dag is er school van 8.30 uur tot 14.00 uur. 
De kinderen lunchen op...

In ons schoolgebouw is een peuterspeelzaal gevestigd van Stichting Humankind. De peuterspeelzaal biedt iedere ochtend een programma om peuters vanaf...

Op De Heerd werken we steeds meer groepsdoorbroken. Dit bereidt ons ook vast voor op de andere werkwijze in het nieuwe schoolgebouw met ingang van...

Ons bestuur heeft een contract afgesloten met Kinderopvang Humankind om de BSO te verzorgen. Ook de buitenschoolse opvang van Dandélion en SNO...

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over (inval)leerkrachten, schoonmaakwerkzaamheden, de wijze waarop...

We vragen ouders om een vrijwillige bijdrage voor de activiteiten die vanuit school worden georganiseerd, zoals het Sinterklaasfeest, het...

Hieronder ziet u de landelijk vastgestelde vakanties en feestdagen alsook de studiedagen van De Heerd. Ook bijzondere dagen als Sinterklaas en...

De Heerd werkt met een continu-rooster van vijf gelijke schooldagen. Elke dag is er school van 8.30 uur tot 14.00 uur. 
De kinderen lunchen op...

NB *Gedurende de corona-maatregelen zijn er afwijkende afspraken over halen en brengen. Deze worden via de Inform(h)eerdjes gecommuniceerd. Een van...