Wist je dat?

... je de agenda van De Heerd ook in je eigen agenda kunt invoegen?

Een school is wettelijk verplicht een MR te hebben. Naast de wettelijke verplichting vinden wij het ook een meerwaarde om met ouders samen te werken omtrent de visie en inhoud van onze school. De MR heeft een aantal bevoegdheden en taken binnen de school. Op verschillende gebieden hebben zij instemmings- of adviesrecht over zaken binnen de school en betreffende het bestuur. De invloed van ouders op het onderwijs gaat hoofdzakelijk via de oudergeleding in de MR. De MR bestaat uit minimaal 4 leden; te weten twee teamleden en twee ouders. Deze leden worden voor twee jaar gekozen in de MR. Alle ouders worden om de drie jaar uitgenodigd om zich verkiesbaar te stellen. Indien er meer kandidaten zijn dan posities worden er officiële verkiezingen gehouden. Alle ouders hebben in die situatie stemrecht. De medezeggenschapsraad van De Heerd.

 
Oudergeleding
Diederik van Nederveen
Evelyne van Winden
 
Teamgeleding 
Hilde Bonants
Sander Boekholt 

Hier komen de openbare notulen van de MR vergaderingen:
11 september 2017
25 oktober 2017
23 november 2017
21 februari 2018
11 april 2018
30 mei 2018