Ouders

Een school is wettelijk verplicht een MR te hebben. Naast de wettelijke verplichting vinden wij het ook een meerwaarde om met ouders samen te...

We vragen ouders om een vrijwillige bijdrage voor de activiteiten die vanuit school worden georganiseerd, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest...

Naast de MR heeft onze school ook een oudercommissie, de OO. De OO is van groot belang bij het verlenen van allerlei hand- en spandiensten. Hierbij...

Op school willen wij vanuit gelijkwaardigheid het contact met ouders aangaan. Dit betekent dat wij ouders zien als partner; samen zijn we...