Wist je dat?

... alle praktische informatie, zoals schoolgids en jaarkalender, te vinden zijn onder het kopje 'praktisch'?

De eerste week zit er alweer op, we hebben veel gedaan. Maandag hebben we het eerst over de vakantie gehad en zijn we begonnen met het herhalen van de rekenstof van vorig jaar. Ook hebben we het nieuwe jaar ingeluid met oliebollen. Dinsdag hebben de kinderen de eerste taalles gemaakt en zijn we begonnen met Nieuwsbegrip (begrijpend lezen aan de hand van een actuele tekst). Woensdag hebben de kinderen gezongen en hebben ze de eerste les spelling gehad. Vrijdag de eerste gymles, Engels en creatief bezig geweest.



Elke dag hebben we gewerkt met de Vreedzame School. We hebben veel gepraat over de afspraken in de klas en over de manier waarop we met elkaar omgaan. 
Het was natuurlijk weer even wennen na de vakantie, maar we kijken terug op een fijne week. Er is veel rust in de groep en de kinderen lijken hun plek gevonden te hebben. 

Volgende week is de informatieavond. We geven dan informatie over het programma en over de manier van werken in de groep. Ook kunt u de verschillende methodes bekijken. De avond begint om 18.30. Zie voor meer informatie de mail die u van Kirstin heeft gehad.