Wilt u nader kennismaken met onze gezellige school? Neem dan contact op met de locatiedirecteur. De locatiedirecteur zal u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Dit zal bij voorkeur tijdens schooltijd zijn, zodat u een goede indruk krijgt van de school ‘in bedrijf’. Wij raden u aan meerdere scholen te bezoeken, zodat u zicht heeft op wat verschillende scholen te bieden hebben.

Het komt soms voor dat ouders de keuze maken om te wisselen van basisschool. Wat de aanleiding hiervoor ook is, we vinden het belangrijk om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Binnen de Leusdense (Voila-) scholen zijn daar de volgende afspraken over gemaakt. 

  • In principe zijn er geen mutaties van kinderen tijdens een schooljaar (tenzij er bijv. sprake is van verhuizing).
  • Bij een eerste (informatief) gesprek van de ouders behoeft dit niet te worden gemeld aan de school waar de leerling staat ingeschreven.
  • Indien er een vervolggesprek plaatsvindt, wordt de directeur van de school waar de leerling ingeschreven staat op de hoogte gebracht door de ouders. De directeuren en intern begeleiders van beide scholen hebben dan ook contact met elkaar.
  • Voordat er een definitieve beslissing van onze kant genomen wordt, kan een observatie van het kind op school plaats vinden.
  • Ouders geven bij overplaatsing het onderwijskundig rapport door. 
  • De belangen van het kind staan centraal.